Wesołe ogórasy- inspiracja dla ABstudio Stamps

I took short break from Christmas makes and prepared a funny birthday card, as an inspiration for a @abstudiostamps, with two cucumbers! This card can be also given without ocassion to a cucumber fan 😉 In this card I have use two stamps: cucumbers (ID-1175) and sentence (ID-425).

. . .

Zrobiłam krótką przerwę od świątecznych robótek i przygotowałam śmieszną kartkę urodzinową, jako inspirację dla @abstudiostamps, z dwoma ogórkami! Kartkę tę można też wręczyć bez okazji miłośniczce/kowi ogórków 😉 Do zrobienia tej kartki użyłam dwóch stempelków: ogórków (ID-1175) i napisu (ID-425).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s