Nie jesteście same- inspiracja dla ZieloneKoty.pl

Moja dzisiejsza inspiracja dla was jest w 100% wykonana pod wpływem wyzwania, które jeszcze trwa na blogu ZieloneKoty.pl, ale też sytuacją która dzieje się wokół nas. Tym razem sięgnęłam ponownie do starszej kolekcji P13 – “Girl Gang” i wyjątkowo po większą bazę DL, jak zawsze zresztą z firmy Rzeczy z Papieru. Chciałam, aby oprócz mocnego przekazu, była ta praca jednocześnie wymowna i mocno kolorowa. Prezentowana kartka jest pracą, która ma motywować, pokazywać wsparcie kobiet dla kobiet. Świetna, kiedy potrzebujemy na odległość wesprzeć przyjaciółkę, siostrę, matkę, dziewczynę i każdą kobietę, która jest ważna w waszym życiu.

. . .

My today’s inspiration for you is in 100% influenced by the challenge that still lasts on the ZieloneKoty.pl blog, but also by the situation that is happening around us here in Poland. This time I reached back to the older P13 collection – “Girl Gang” and exceptionally to the larger DL database, as always from the company Rzeczy z Papieru. In addition to the strong message, I wanted this work to be both strong in words and very colorful. The presented card is a work that is to motivate and show women’s support for women. Great when we need to support from a distance a friend, sister, mother, girlfriend and every woman who is important in your life.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s