Light up my life – tutorial for Zielone Koty.pl

Do you remember the craziness at American scrapbooking for LED cards? Well, who would not remember ;). No less, in Polish scrapbooking world somehow this type of work was not as successful as you could expect. On the other hand, looking at the difficulties that were / are heaving with access to the system and other “nuances” associated with it, there is no wonder.
The fact is that Mirella (the boss of Zielone Koty.pl) loved the idea for this type of interactive cards so much that she dug the Polish market in search of a replacement for the American system.
And what’s important, she has found it! For this she developed, together with her husband, a simple assembly and here we have a fantastic interactive card made with the components available in Poland. And not only the card, as they say, “sky is the limit”, so it is an option to create many fantastic interactive works.
However, today I prepared for you, for the first time, a movie tutorial on making a simple card, using this system.
To prepare card I have used a craft card base, watercolour paper, distress oxide inks, stamps, black gesso, and most of all a set for an electric circuit with a led.

Without further ado, I invite you to a tutorial on how to make a simple interactive card!

(for English speaking visitors- unfortunately this tutorial is in Polish language, but I think it is enough detailed, that you can learn this method anyway)

.  .  .

Pamiętacie szał w amerykańskim scrapbookingu na kartki z diodą led? No kto by nie pamiętał ;). Nie mniej, na naszym rodzimym podwórku scrapowym, jakoś tego typu prace nie cieszyły się takim powodzeniem jak się można było spodziewać. Z drugiej strony patrząc na trudności jakie były/ są z dostępem do systemu i innych “niuansach” z nim związanych, nie ma się może co dziwić. 

Faktem jest, że Mirelli (szefowej Zielone Koty.pl) pomysł na tego typu interaktywne kartki spodobał się na tyle, że przekopała polski rynek w poszukiwaniu zamiennika amerykańskiego systemu.
I co ważne, znalazła! Do tego opracowała, wraz z mężem, prosty montaż i oto mamy fantastyczna kartkę interaktywną na podzespołach dostępnych w kraju. Zresztą nie tylko kartkę, jak to mówią “ogranicza ciebie tylko wyobraźnia”, więc jest to opcja do tworzenia wielu fantastycznych interaktywnych prac.
Natomiast ja dzisiaj przygotowałam wam, po raz pierwszy, filmowy tutorial na wykonanie prostej kartki, z zastosowaniem właśnie tego systemu.
Do wykonania pracy użyłam bazy kartkowej kraftowej, papieru akwarelowego, tuszy distress oxide, stempli, czarnego gesso, a przede wszystkim zestawu do samodzielnego zbudowania obwodu elektrycznego z diodą led.

Zatem nie przedłużając zapraszam na filmowy tutorial!

Wykorzystane produkty:

Podobne:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s