Porozmawiajmy o tuszach alkoholowych- LIVE dla ZieloneKoty.pl

Na zeszłotygodniowym LIVE’ie prowadzonym na fanpage’u fb oraz kanale YouTube Zielonych Kotów rozmawialiśmy o tuszach alkoholowych.
Prezentacja dotyczyła nie tylko technik z wykorzystaniem tego medium, ale również bezpieczeństwie pracy z nim. Podczas LIVE wykonałam cztery tła a dodatkowo, nieco wcześniej, przygotowałam wam również przykłady jak można inaczej wykorzystać te tusze niż tylko na papierze. Zarówno na powtórce LIVE, który znajdziecie na obu platformach Zielonych Kotów (FB oraz YouTube), jak i na zdjęciach poniżej, możecie właśnie te prace obejrzeć. A ponieważ LIVE prowadzony był w Dni OJca, to nie zabrakło odniesienia i do tego święta.

. . .

On last week’s LIVE run on the fb fanpage and the Zielone Koty YouTube channel, we talked about alcohol inks.
The presentation concerned not only the techniques using this medium, but also the safety of working with it. During LIVE I made four backgrounds and additionally, a little earlier, I also prepared examples of how these inks can be used differently than just on paper. Both in the LIVE replay, which you can find on both platforms, and in the pictures below, you can see these works. And because LIVE was conducted on Father’s Days, there is also a reference to this holiday in the picture gallery.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s