Wiosenny ślub – inspiracja dla P13

Wiosna to piękny czas. Przyroda wybucha pąkami wokoło, a serce aż rwie się do słońca, które coraz mocniej przyświeca. Taka właśnie jest kolekcja papierów Spring, cudowne pastele, wiosenne kwiaty i wiele innych symboli tej pory roku, dające ogrom możliwości do tworzenia cudownych kompozycji.
Poprzednio prezentowałam Wam kartkę wielkanocną wykonaną z tej właśnie kolekcji, bo jej motywy od razu narzucają taką tematykę. Ale czy aby na pewno? Ptaszki, gniazdko, a w nim kolorowe jajka, to też doskonały motyw rodziny, dlatego tym razem przygotowałam dla Was inspirację ślubną. Pozostałam jednak w typowej ostatnio dla mnie ascetycznej formie. Są to kompozycje proste, nie wymagające ogromu czasu, narzędzi czy finansów i co najważniejsze są do wykonania przez każdego. W nich potrzebna jest tylko odrobina cierpliwości do wycięcia elementów. I tyle.

Mam nadzieje, że zachęciłam Was do zapoznania się bliżej z tą kolekcją.

.  .  .

Spring is a beautiful time. Nature bursts with buds around. And the heart breaks into the sun, which shines more and more. Such is the papers collection Spring, wonderful pastels, spring flowers and many other symbols of the season, gives a great opportunities to create wonderful compositions.
Previously I have presented you an Easter card made from this collection, because its motifs immediately impose such a theme. But, is that indeed? Birds, a nest with colourful eggs in it, is also a great family motif, which is why I have prepared a wedding card inspiration for you this time. Again, I kept the ascetic form typical for me lately. Cards have simple compositions which do not require a lot of time to be done, tools or finances and most importantly, to be made by everyone. All you need is a little patience to cut the pieces, and that’s it.
I hope that I encouraged you to familiarise yourself with this particular paper collection.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s