Tim Holtz demos

Tym razem wpis nietypowy, czyli o tym jak w czasach zarazy 😉 wspólnie z różnymi artystami (Tim Holtz, Dina Wakley, Dyan Reaveley itp.) tworzymy i uczymy się różnych technik plastycznych. Z racji tego, że bardziej czynny udział biorę w grupie Tima, stąd dzisiejsza kartka. Prac jest oczywiście więcej, ale publikuje je na moim instagramie, więc jak jesteście ich ciekawi, to zapraszam właśnie tam.

.  .  .

This time an unusual entry, i.e. about how in times of the plague ;), together with various artists (Tim Holtz, Dina Wakley, Dyan Reaveley, etc.) we create and learn various art techniques. Due to the fact that I take more active part in the Tim’s group, hence today’s card. There are of course more works, but I publish them on my instagram, so if you are interested in them, I invite you there.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s