Zimowe życzenia

Z racji tego, że jutro, w ramach #stamptember, startuje oficjalna prezentacja specjalnych stempli #timholtz, w kooperacji z #simonsaysstamp, to popełniłam z tej okazji (i wyzwania na grupie #timholtzaddicts ) taką oto karteczkę zimową, wykorzystując jeden ze starszych zestawów z edycji Stamptember2017 oraz produkty Distress tj. tusze i crayons’y.

. . .

Due to the fact, that tomorrow starts, as part of #stamptember, the official presentation of #timholtz special stamps set in cooperation with #simonsaysstamp, I made a special winter card for this occasion (and challenge on #timholtzaddicts group) using one of the older sets from the Stamptember2017 edition and Distress products, i.e. inks and crayons.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s