Na górskim szlaku- inspiracja dla zielonekoty.pl

Nie wiem jak Wam, ale mnie wrzesień nieodmiennie kojarzy się z wyjazdami w góry. Relatywnie mniej turystów, a pogoda nadal piękna, w sam raz na włóczęgę po górskich szlakach. Dlatego też moja dzisiejsza inspiracja nawiązuje do tego tematu. Kartka, przygotowana na różne okazje, ale na pewno dla osoby kochającej góry i górskie wycieczki. Natomiast główną rolę w tej pracy odgrywają genialne papiery od PaperHeaven.
Wszystkie produkty wykorzystane w tej pracy znajdziecie w sklepie http://www.zielonekoty.pl

. . .

I don’t know about you, but for me September is invariably associated with trips to the mountains. Relatively fewer tourists, the weather is still beautiful, just in time for wandering the mountain trails. Therefore, my today’s inspiration relates to this topic. A card, prepared for various occasions, but certainly for a person who loves mountains and mountain trips. However, the main role in this work is played by beautiful papers from PaperHeaven.
All products can be found at http://www.zielonekoty.pl online store.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s