Zielnik- inspiracja i LIVE dla ZieloneKoty.pl

Na ostatnim LIVE pokazałam wam jak przy gotować prosty, nie wymagający wielu narzędzi, zielnik. Nie mniej pamiętajcie, że to tylko jedna z form w jaką można ubrać poszczególne elementy wykonane podczas LIVE. Jeśli nie byliście z nami podczas pokazu, a taka tematyka was interesuje, to zapraszam na LIVE powtórkowy, link znajdziecie poniżej. Lista użytych materiałów znajduje się w opisie pod filmem.

. . .

At the last LIVE, I showed you how to prepare a simple herbarium that does not require many tools. Nevertheless, remember that this is only one of the forms in which you can dress individual elements made during LIVE. If you were not with us during the show, and this topic interests you, then I invite you to the LIVE replay, the link can be found below. The list of materials used can be found in the description under the video.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s