Wrona

Jak już nie raz wspominałam, uwielbiam Wasze indywidualne, personalizowane zamówienia. Za każdym razem przygotowując prace, poznaje wasze fascynujące historie, które wspólnie składamy na pracy w jedną kompozycje. Nie inaczej jest w tym przypadku. Szczegółów zdradzić nie mogę, ale w tajemnicy Wam powiem, że finalnie sroka została zmieniona w innego ptaka, również przedstawiciela krukowatych. Niedługo pokażę wam te prace na łamach bloga. Tym czasem zapraszam do oglądania zdjęć 🙂

. . .

As I have mentioned many times, I love your individual, personalised orders. Each time when preparing the works, I learn about your fascinating stories, which we put together on a card into one composition. It is no different in this case. I cannot reveal the details, but I will tell you in secret that the crow was finally changed into another bird, also a representative of corvids. Soon I will show you this work on the blog. Meanwhile, I invite you to view photos 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s