Jesienny album- inspiracja dla P13 Paper Products.

Jesień nastała, liście zaczynają pięknie się wybarwiać, więc jest to okazja do utrwalenia tych pięknych barw na kliszy fotograficznej (albo cyfrowo). Piękne zdjęcia potrzebują adekwatnej oprawy, więc dzisiaj mam dla was propozycję na album w temacie jesiennym. Do jego wykonania doskonale nadała się nowa kolekcja papierów ‚The Four Seasons- Autumn” oraz fantastyczny bloczek kreatywny z grafikami drewnianych elementów. Album uzupełniłam o naklejki, zarówno z grafikami- jako element do wyciągania mat z kieszonek albumu, jak również i napisów, wchodzących w skład kompozycji ułożonych na wybranych stronach z wyciętych grafik. Elementem dopełniającym kompozycję okładki albumu stanowi odbitka, wykonana stemplem z tej samej kolekcji co papierów.

. . .

Autumn has come, the leaves are starting to change colour beautifully, so it is an opportunity to capture these beautiful colours in a photographic film (or digitally). Beautiful photos need an adequate setting, so today I have a proposal for an album in an autumn theme. The new collection of papers ‚The Four Seasons- Autumn”and a fantastic creative pad with graphics of wooden elements were perfect for its implementation. I supplemented the album with stickers, both with graphics – as an element for pulling out mats from album pockets, as well as inscriptions included in compositions, arranged on selected pages from cut-out graphics. The complementary element of the album’s cover is a print made with a stamp from the same collection as the papers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s