Happy Father’s Day

I am late with publication of this card, Father’s Day has been gone, but then again, better late publication than none, right? 😉
A card is not typical masculine card, but my dad is a dedicated gardener who loves colourful flowers. That is why I have used a Piątek Trzynastego new summer theme paper collection. I added some sparkling background to jazz up a card a bit.
That’s it, card is ready 🙂

.  .  .

Jestem spóźniona z publikacja tej kartki, Dzień Ojca miną, ale z drugiej strony lepsza spóźniona publikacja niż żadna, prawda? 😉
Karta nie jest typową męską kartą, ale mój tato jest oddanym ogrodnikiem, który uwielbia kolorowe kwiaty. Dlatego do zrobienia tej kartki użyłam nowej kolekcji papierów od Piątku Trzynastego. Dodałem trochę błyszczącego tła, aby nieco ożywić kartę.
I tyle, kartka gotowa 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s