Fast and easy Christmas ideas -inspiration for Agateria craft

Three-dimensional and full of luxury cards certainly makes a huge impression on those who are given with these cards. Especially in the era of flooding with cheap “Chinese” stuff, we want to give something special to our loved ones, especially made by ourselves. Often, however, many of us get discouraged because of the time that needs to be sacrificed for preparation. Today I wanted to show you that a quick and simple card or box for chocolates does not have to be difficult or time-consuming, and it still remains a cool and elegant little thing, that will be appreciate by the recipient.

.  .  .

Trójwymiarowe i pełne przepychu kartki na pewno robią ogromne wrażenie na tych, którym te kartki wręczamy. Szczególnie w dobie zalewu tanią “chińszczyzną” chcemy dać swoim bliskim coś wyjątkowego, zrobionego przez nas samych. Często jednak wiele z nas zniechęca się ze względu na czas, który temu trzeba poświęcić. Dzisiaj chciałam pokazać Wam, że szybka prosta kartka lub pudełko na czekoladki nie musi być ani trudne ani czasochłonne, a nadal pozostaje fajnym i eleganckim drobiazgiem, który doceni obdarowywany. 

01115

What do you need to prepare handmade gifts? Let’s start with a card: first, the base for it, can be bought or hand-cut. Secondly, scrapbooking paper – in this case I chose the paper from the Oh Hello Spring! collection. To decorate I used a sisal string, but the most important one, in all this is a spatial snowflake with a cut-out – Śnieżynki. For finishing, you can use, for example, modeling paste or ordinary acrylic white paint and added micro-beads. Finally I have sprinkle them with glitter and the card is ready in less than 15 minutes.

.  .  .

Co potrzebujecie do wykonania? Zacznijmy od kartki: po pierwsze baza, może być kupna lub własnoręcznie docięta. Po drugie papier scrapbooking’ owy – w tym wypadku wybrałam papier z kolekcji Oh Hello Spring!. Do udekorowania użyłam sznurek sizalowy, ale najważniejsza, w tym wszystkim jest przestrzenna śnieżynka z wycinanki- Śnieżynki. Do wykończenia można użyć np. pasty modelującej czy zwykłej farby akrylowej białej i dosypać mikro-kulek, do tego brokatu na gwiazdkę i kartka jest gotowa w niecałe 15 min.

However, if you have a little more time, you can prepare, instead of a card, a gift box for chocolates. I have used a base from the Rzeczy z Papieru shop. The most time-consuming task is to cut out paper items. I chose Christmas paperMagic Dream and pattern from the Oh Hello Spring! collection. I have finished the box with a white modeling pastesnowflakes and an inscription made of cut-outs, which I have sprinkled with glitter. The whole preparation took about 30 minutes.

.  .  .

Jeśli jednak macie odrobinę więcej czasu, możecie przygotować zamiast kartki- upominek w postaci pudełka na czekoladki. Wykorzystałam do tego gotową bazę ze sklepu Rzeczy z Papieru. Najbardziej w tym projekcie czasochłonne jest wycięcie elementów z papieru. Ja wybrałam papier Świąteczny oraz pasek do wycinania z kolekcji Magic Dream oraz papier z deskowym deseniem z kolekcji Oh Hello Spring! Pudełko wykończyłam białą pastą modelującaśnieżynkami oraz napisem z wycinanek, które oprószyłam brokatem. Całość zajęła około 30 min.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s