Preparation for Halloween

Since November is closer and closer, I did some themed cards just to warm up before a bigger craft! I made coloration with Distress Inks.

.  .  .

Skoro Listopad jest tuż tuż, przygotowałam kilka tematycznych kartek, jako rozgrzewka przed większym przedsięwzięciem! Praca pokolorowana przy użyciu tuszy Distress.

0737073207330735072907300731

As the bonus a picture of a piece I made for a bigger craft / A jako bonus zdjęcie dodatku, który będzie użyty do wykonania większej pracy

0736

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s