Preparation for Halloween

Since November is closer and closer, I did some themed cards just to warm up before a bigger craft! I made coloration with Distress Inks. .  .  . Skoro Listopad jest tuż tuż, przygotowałam kilka tematycznych kartek, jako rozgrzewka przed większym przedsięwzięciem! Praca pokolorowana przy użyciu tuszy Distress. As the bonus a picture of a… Continue reading Preparation for Halloween

Happy Birthday to You!

In this blog entry I want to present you a Birthday card which I have made for a special someone. To made this card I have used an awesome stamp set 'CrazyDogs'. .  .  . W tym wpisie chciałam zaprezentować wam kartkę urodzinową, którą wykonałam dla kogoś wyjątkowego. Do jej wykonania użyłam fantastycznych stempli "CrazyDogs".… Continue reading Happy Birthday to You!

My Valentine

This year for Valentine's Day I made tags (and bags of sweets 😉 )with cute and funny Crazy Dogs stamps. Unfortunately due to many obligation I had that time, I forgot to make a blog entry at this Holiday. However I haven't forgot about it for good, so today I present Valentine's tags 😉 .… Continue reading My Valentine