Travel Journal- inspiracja dla P13

Moja dzisiejsza inspiracja dla Was to alternatywa okładki do travel journal. Jak wiecie, projektantki w P13 przygotowały dla nas w zeszłym roku obłędne, wręcz luksusowe, okładki do journali. Jednakże żal mi było strasznie wykorzystać je pod kompozycje stałe, więc postanowiłam zrobić taką okładkę samodzielnie, tym bardziej, że ja lubię częste zmiany dekoracji. Wszystkie elementy jakie wykorzystałam do przygotowania tej inspiracji, począwszy od obwoluty notesu, a kończąc na kompozycjach umieszczonych na okładkach, pochodzą z kolekcji papierów Soulmate.

.  .  .

My inspiration for you today is an alternative cover for travel journals. As you know, designers in P13 prepared already a fantastic and luxurious covers for us, last year. However, I was a bit timid to use them for permanent compositions, so I decided to make such a cover by myself, the more that I like frequent changes of decorations. All the elements I have used to prepare this inspiration, from the cover of the notebook to the compositions on the covers, come from the Soulmate papers collection.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s