Retro kit “Steampunk”- part 2

Today I present a second work done with Retro Kit. This time I was inspired with a quote from Tim Holtz’s “Quote Chips”. Below you can see, as usual, the final look of the work but as bonus, I have prepared, for the first time, a mini tutorial how I made this mixed media frame.

.  .  .

W dzisiejszym wpisie chciałam zaprezentować wam kolejną prace wykonaną z  przydasiów Retro kitu. Tym razem praca inspirowana była cytatem z “Quote Chips” od Tima Holtz’a. Poniżej możecie obejrzeć, jak zawsze, efekt końcowy mojej pracy, ale też jako bonus przygotowałam wam, po raz pierwszy, mini poradnik jw jaki sposób zrobiłam tę mixed mediową ramkę.

 

Before I started to assemble my work, I have prepared few things: a canvas frame, a piece of scrapbooking paper, which I have cut to the shape of the inside part of the frame, tissue paper and plenty of different embellishments.

.  .  .

Zanim zaczęłam składać moją prace w całość, przygotowałam kilka rzeczy: blejtram, kawałek papieru do scrapbooking’u, który przycięłam do kształtu wewnętrznej części ramy, bibułki i mnóstwu różnych dodatków.

0932

Next step was to glue (I’ve used heavy gel medium) tissue paper to the frame. I was working at the back side of the canvas frame to create a small shadow box. After the glue was dry, I put a thick coat of Rusty paint (Viva Decor), to get a  nice rust effect. The tissue paper is optional, I wanted an extra color beneath the paint, but it can be put extra coat of paint and the effect should be same as final one. Inside of the frame I darkened with the black gesso.

.  .  .

Następnym krokiem było przyklejenie (użyłam heavy gel medium) bibuły do ramki. Prace montowałam na tylnej części blejtramu, żeby stworzyć cos na kształt trójwymiarowej ramki. Kiedy klej wysechł, nałożyłam grubą warstwę farby Rusty (Viva Decor) aby uzyskać fajny efekt rdzy. Bibuła jest tu opcjonalna, chciałam mieć dodatkową warstwę koloru pod farbą, ale można dodać kolejną warstwę farby i efekt powinien być taki sam jak końcowy. Wewnętrzną część ramki przyciemniłam czarnym gesso.

0933

Next step was to glue inside the piece of scrapbooking paper. I darkened its edges with distress ink- vintage photo. Then I have started to set up composition.

.  .  .

Kolejnym krokiem było przyklejenie wyciętego kawałka scrapbookingowego papieru. Przyciemniłam jego brzegi przy pomocy tuszu distress- vintage photo. Następnie zaczęłam układać kompozycje.

0934

I decided that 3 bottles would be the main focal objects. Since the leading quote for this work was: collect beautiful moments”, I have put some “treasures” to each bottle (the technique for the middle bottle you can see HERE).

.  .  .

Zdecydowałam, że głównymi obiektami będą 3 buteleczki. Ponieważ przewodnim cytatem dla tej pracy było: “collect beautiful moments” (zbieraj piękne chwile), to włożyłam “skarby” do każdej butelki (technikę jaką wykorzystałam do zrobienia średniej buteleczki możecie zobaczyć TUTAJ).

0935

After I have assembled my composition and adding some final touches like embellishments, gold foil and gold wax paste, I have finished my work adding splashes made with Adirondack’s alkohol ink- bottle, 13 Arts’ gold paint and white gesso.

.  .  .

Po ułożeniu kompozycji i dodaniu ostatnich elementów jak ozdobniki, złota folia i złota pasta pozłotnicza, wykończyłam pracę dodając chlapnięcia z tuszu alkoholowego Adirondack w kolorze bottle, złotej farby od 13 Arts oraz białego gesso.

0937

0938

As a last step, and at same time finishing my work, was to add the quote itself, which you can see on a final work at the beginning of the post.
I hope you liked my mini tutorial and have found something useful for your works too!

.  .  .

Ostatnim krokiem, a zarazem kończącym moją pracę, było dodanie samego cytatu, który można zobaczyć w końcowej pracy na początku postu.
Mam nadzieję, że spodobał Ci się mój mini poradnik i znalazłaś/eś coś przydatnego również dla twoich prac!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s