Project "scrap"

Project “scrap” is a sort of thing these days 😉 Although it is quite normal to use scrap papers in scrapbooking technique (duh!), in cardmaking not necessarily. However after creating projects, there are lot of leftovers, scraps and embellishments which are put away for “better times”. The project “scrap” is kind of a challenge to create a card, with those leftovers, with or without previous script. It is a real fun, so I did 2 cards out of scraps, which I have been collecting for some time. Of course many leftovers have been left to be used later, but as for try out, I made those 2 presented below. I have used some stamps but not additional paper or embellishments.

.   .   .

Projekt “skrawek” jest ostatnio bardzo modny 😉 Chociaż jest to chleb powszedni w scrapbookingu (wiadomo!), w cardmakingu już nie. Chociaż oczywiście po wykonaniu kartek, zostaje sporo skrawków czy ozdóbek które odkładamy na “lepsze czasy”, czyli projekty. Project “skrawek” jest pewnego rodzaju wyzwaniem do stworzenia kartek tylko i wyłącznie z pozostałości, zarówno z gotowym schematem jak i totalnie na żywioł ;). Jest to naprawdę fajowe wyzwanie, więc i ja przygotowałam 2 prace ze skrawków, które chomikowałam już od dłuższego czasu. Oczywiście sporo ich jeszcze zostało do zagospodarowania, ale jako wprawkę zrobiłam 2 kartki, które prezentuję poniżej. Użyłam dodatkowo stempli, ale poza tym żadnych nowych papierów czy ozdobników.

0213a0213021202140215

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s