Ink backgrounds and mixed media

Today’s entry is dedicated to inks and mixed media technique. The first presented works depicts a backgrounds made with distress inks- in the first case background done only with blending sponge, in the second case distressed with water. As a finishing touches I’ve used punches and stamps from mamaelephant.
The second set of works were done in technique called mixed media. This is a sort of an exercise in using a structural paste made by me- to see it works with inks, adhesives and other craft materials. And I have to admit, that it works pretty good. It does not crumble, break, and it is very flexible. Unfortunately, the downside is, that it poorly grabs inks- they are are much paler than on other media, but other than that, after drying, the paste hold up inks fairly well (unless they will be activated by the water).
.  .  .
Dzisiejszy wpis dedykuję tuszom i technice mixed media. Jako pierwsze prezentuje tła wykonane tuszami distress- w przypadku pierwszym tylko blendowanie gąbką, w przypadku drugim dodatkowo przy użyciu wody i spryskiwacza. Jako wykończenia użyłam wykrojników i stempli z wytwórni mamaelephant.
Drugi zestaw prac to tzw. technika mieszana czyli mixed media. Jest to po prawdzie moja wprawka używania własnoręcznie robionej pasty strukturalnej, jak działa ona wraz z tuszami, klejami i innymi materiałami. I przyznać muszę, że działa całkiem fajnie. Nie kruszy się, nie łamie, jest bardzo elastyczna. Niestety minusem jest to, że słabo łapie tusze- są znacznie bledsze niż na innych mediach, ale poza tym po wysuszeniu, trzymają się dość dobrze ( o ile nie zaktywuje się ich wodą).
Ink backgrounds/ Tuszowe tła
018b0019019_a019_b018018a
Mixed media
020c020b020a020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s