The clock

Today I present another work from 2009, a clock which was a decoration in my family’s house for many years. One day my granny asked me to renew it look. So I did but also installed a working clockwork mechanism in it. I wanted a clock to be not only decorative but also useful 🙂
.  .  .
Dzisiaj kolejna praca z 2009 roku, zegar który robił za dekoracje przez wiele lat w rodzinnym domu. Pewnego dnia moja babcia poprosiła, żebym odświeżyła wygląd tego zegara. Co zrobiłam, ale również zainstalowałam w nim działający mechanizm. Chciałam żeby zegar był nie tylko ozdobą, ale żeby również był użyteczny 🙂

zegar_1
The original look (above) and final / Pierwotny wygląd i końcowy

zegar_8zegar_9zegar_10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s