O mnie / About me

[PL] Za DeriCrafts stoi jedna osoba, czyli ja i moje zręczne ręce.
Nazywam się Aga, ale od wielu lat używam pseudonimu Derianna (w skrócie Deri, stąd nazwa mojej marki). Kocham to co robię i wkładam całe swoje serce w wykonywane prace.
Z potrzeby dzielenia się swoimi umiejętnościami stworzyłam ten blog. Jest on poświęcony szeroko pojętemu rękodzielnictwu, choć głównie skupiam się na pracach z papieru.  Rękodzielnictwem zajmuje się od 2010 roku.
Na początku w swoich pracach wykorzystywałam techniki decoupage, ale z czasem coraz bardziej pociągał mnie papier, aż w roku 2015 wpadłam w otchłań scrapbookingu, i siedzę tam do tej pory ;).
Rękodzieło to dla mnie nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu i fantastyczny relaks, ale także sposób na artystyczne spełnianie się w małych formach.

Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś ciekawego dla siebie.

Masz pytania? Napisz do mnie
dericrafts_pic1

[ENG] There is one person behind DeriCrafts – me and my skillful hands.
My name is Aga, but I have been using the nickname Derianna for many years (Deri for short, hence the name of my brand).
I love what I do and put my whole heart into my work. I created this blog out of the need to share my skills.
It is devoted to broadly understood handicrafts, although I mainly focus on paper works.
At first, I have used decoupage techniques in my works, but with time I was more and more attracted to paper, until in 2015 I fell into the abyss of scrapbooking, and I have been sitting there as till now ;). For me, handmade creating is not only a way to spend free time or a fantastic relaxation, but also a way to fulfil myself artistically in a small forms. 

I hope you find something interesting here.

You got questions? Write to me

 

 ——————————————
Logotype by Lubiarz
—————————————–
Wszelkie prawa są zastrzeżone.
Każda forma kopiowania lub cyfrowej transformacji zdjęć
z tego bloga bez mojej autoryzowanej zgody
jest zabronione.
All rights are reserved. 
Any form of copying or digital transformation of the pictures 
from this blog without my authorised permission
is forbidden.