Occasion

A friend of mine asked me to craft a special card for her parents' wedding anniversary. We had few ideas but finally the work presented below was chosen. .  .  . Koleżanka poprosiła mnie o zrobienie specjalnej kartki na rocznicę ślubu jej rodziców. Miałyśmy kilka pomysłów, z których ostatecznie został wybrany ten, którego zdjęcia możecie … Continue reading Occasion